Nate Ross / wickdninja
      
        Work: Senior Developer @BambeeHR
      
       Twitter: https://twitter.com/wickdninja
         npm: https://www.npmjs.com/~wickdninja
       GitHub: https://github.com/wickdninja
      LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nate-ross-1593a477
         Web: https://wickd.ninja
      
        Card: npx wickdninja